shopping_basket0
ตระกร้า
store
การสั่งซื้อ
assignment
เมนู
trending_up
รายงาน
person
lock_outline
ออกจากระบบ


รายงานยอดสั่งจอง
รายการ จำนวน(ปอนด์) จำนวน(ก้อน)
เค้ก ( วนิลา แต่งแยม) 552 524
เค้ก ( วนิลา แต่งครีม) 499 490
เค้ก ( วนิลา บัตเตอร์เค้ก) 328 326
คุ๊กกี้ ( คุกกี้งาม่อน กระป๋องใหญ่) 1701 1701
คุ๊กกี้ ( คุกกี้งาม่อน แพคใหญ่) 588 588
คุ๊กกี้ ( คุกกี้ช๊อกชิฟ กระป๋องใหญ่) 1915 1915
คุ๊กกี้ ( คุกกี้ช๊อกชิฟ แพคใหญ่) 479 479
คุ๊กกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ กระป๋องใหญ่) 1390 1390
คุ๊กกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ แพคใหญ่) 361 361
คุ๊กกี้ ( คุกกี้รรวมรส แพคใหญ่) 1421 1421
รวม 9234 9195

 

รายงานยอดรวม ตามยอดสั่งจอง

# รายการ จำนวน(ปอนด์/ถุง) จำนวน(ก้อน) รวมจำนวน(ปอนด์/ถุง)
1 เค้ก ( วนิลา แต่งแยม ) 1 504 504
2 เค้ก ( วนิลา แต่งแยม ) 2 14 28
3 เค้ก ( วนิลา แต่งแยม ) 3 5 15
4 เค้ก ( วนิลา แต่งแยม ) 5 1 5
5 เค้ก ( วนิลา แต่งครีม ) 1 483 483
6 เค้ก ( วนิลา แต่งครีม ) 2 5 10
7 เค้ก ( วนิลา แต่งครีม ) 3 2 6
8 เค้ก ( วนิลา บัตเตอร์เค้ก ) 1 324 324
9 เค้ก ( วนิลา บัตเตอร์เค้ก ) 2 2 4
10 คุ๊กกี้ ( คุกกี้งาม่อน กระป๋องใหญ่ ) 1 1701 1701
11 คุ๊กกี้ ( คุกกี้งาม่อน แพคใหญ่ ) 1 588 588
12 คุ๊กกี้ ( คุกกี้ช๊อกชิฟ กระป๋องใหญ่ ) 1 1915 1915
13 คุ๊กกี้ ( คุกกี้ช๊อกชิฟ แพคใหญ่ ) 1 479 479
14 คุ๊กกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ กระป๋องใหญ่ ) 1 1390 1390
15 คุ๊กกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ แพคใหญ่ ) 1 361 361
16 คุ๊กกี้ ( คุกกี้รรวมรส แพคใหญ่ ) 1 1421 1421
รวม 9195 9234